אנגלית כללית

לאחר השיעור הראשון בו התרשם המורה מרמת האנגלית של התלמיד ובחן את יכולות התלמיד בהבנת הנשמע, קריאה, יכולת דיבור, אופן ההגייה ושליטה בכללי הדקדוק נבנית תוכנית לימוד ספציפית לכל תלמיד בהתאם לרמת התלמיד ובהתאם לצרכים ומטרות הלימוד שלו.

אנו ממליצים להגדיר מראש באלו תחומי תוכן יתורגלו מיומנויות הדיבור . שני עקרונות מנחים אותנו בבחירת תחומי התוכן:

1. רלוונטיות למטרת הלימוד - בחירת נושא בהתאם למטרת הלימוד. נושא אשר יהיו לך הזדמנויות לשוחח עליו באנגלית בחיים עצמם. לדוגמא : אם אתה מתכנן טיול בחו"ל כדאי ללמוד כיצד לנהל שיחה במסעדה, במלון וכדומה.

2.תחומי עניין של התלמיד - מומלץ לתרגל בתחומים שמסקרן אותך להרחיב את הדעת, שמלהיבים אותך, בתחומים בהם אתה נהנה, או בדברים הקשורים לתחביבים האחרים שלך.